Fiat suurte muutuste lävel

Seoses Fiati kontserni ja Chrysler LLC ühteheitmisega hakkavad üha selgemaid piirjooni võtma kahe firma konkreetsed integreerumisplaanid. USA-s kavatsetakse aastas tootma hakata 350 000 Fiati, Alfa Romeo ja Lancia marki või siis neil põhinevat autot. Itaalias kaotab lähiajal paraku töö umbes 5000 autotöölist ehk ligemale 16 % Fiati tööliskonnast. Veerandsajal tuhandel töölisel tuleb seal valmistama hakata 50 % võrra rohkem autosid kui seni, vastasel puhul pole areng jätkusuutlik. Ühest küljest tähendab see tööintensiivsuse tõusu, teisest aga loomulikult tehaste veelgi suuremat robotiseerimist. Platvormide arvu muidugi vähendatakse ja unifitseerimise taset tõstetakse. Äriplaan, mis puudutab lähema 4-5 aasta arenguid, tahetakse avalikustada 21. aprilliks.