Kütuseelemendiga autod murravad läbi aastaks 2014

Sellise prognoosiga esinesid firma Pike Research analüütikud. Nende arvates peaksid kõnealust tüüpi autod seejärel kuue aastaga omandama juba statistiliselt hoomatava rolli, nii et aastaks 2020 võib kütuseelemendiga varustet sõiduautode ja veokite koguarv planeedil kokku ulatuda 2,8 miljonini. Aastatel 2014-2020 müüakse Euroopas neist autodest 37 %, Aasias ja Okeaanias 36 % ja Põhja-Ameerikas 25 %. Aafrika ja Lõuna-Ameerika osatähtsust hinnatakse miskipärast nullilähedaseks, mis võib osutuda prognoosi kõige nõrgemaks lüliks. 2020. aasta paiku prognoositakse kõnealuse turusegmendi käibeks 23,9 miljardit dollarit.