AMTEL prognoosib autoturu kerget kasvu

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liit analüüsis võimalikke trende uute sõiduautode turul ja prognoosib alanud 2020. aastaks eelmiste aastatega võrreldavat väikest kasvu.

Võtsime arvesse Eesti majanduse arengut ja maailmamajanduse prognoose ning teisalt ka autotootmises ja suurtel turgudel toimuvat. Kuigi Euroopa Liidus on automüük napilt plusspoolel, on uute saastenormide karmistamine ja selle tulemusel kasvanud elektriautode tootmine toonud lisaprobleeme. Siiski näevad suuremad autotootjad probleemide lahenemist paari lähema aasta jooksul ja stabiliseerumist tänasest kõrgemal müügitasemel.

Sõda diiselmootorite vastu mitmetes riikides kohalike poliitikute tasemel on kahandanud diiselmootoritega autode turuosa Euroopa Liidus 32 protsendini, mis autotootjate hinnangul on stabiliseerumas ja jääb enam-vähem samale tasemele ka 2020. aastal, sest lühiajalises perspektiivis on diisel hea tööriist püsimaks kehtestatud saastenormide piirides. Nii mõnedki autotootjad on seda arvesse võttes vahetamas suurema emissiooniga bensiiniautosid taas diislite vastu. Jätkub ka maasturite võidukäik, ja kui meie oludes on sellel ka sügav praktiline väärtus, siis Kesk-Euroopas on pigem tegemist moenähtusega. Ja maasturimoodi sõidukeid tehakse ka üha väiksemaid. Suured sõiduautod seevastu näitavad selgelt väljasuremise märke.

Tänu toetusmeetmete taastamisele on 2020. aastal oodata hüpet elektriautode müügitulemustes ja eelmisel aastal müüdud 77 elektriauto asemele võib nende osakaal kerkida umbes 500 auto tasemele. Jätkuvalt on kasvamas hübriidautode ja samuti kahekütuseliste CNG gaasiautode turuosa.

Tarbesõidukite poolel ei ole suuri muutusi oodata. Kerges tõusus 2020. aasta ei too selles sektoris turule veel uusi lahendusi  ning põhiliseks jõuallikaks jääb diiselmootor. Ühistransport linnades, ja tingimuste sobivuse korral mingil määral ka rasketransport kasutab gaasilisi kütuseid, kuid CNG, LPG, LNG ja biometaani osakaal kokku on siiski väike. Suurem alternatiivide läbimurre ootab siin eelkõige vesiniktehnoloogia arengut.